Следвай ни в:

Кризисен PR

Най-добра реакция при криза е навременната и добре обмислена

Как ще ви помогне ОРМ.БГ? В следствие опита, който сме натрупали през годините, сме се научили да познаваме кризата още преди да е настъпила. Знаем какви действия да предприемем в кризисни ситуации, така че да избегнем неблагоприятните последици. Защитата на Вашата личност и организация са наш приоритет във всяко действие, което предприемам. От нас може да очаквате:

 • Бърза и адекватна реакция по време на криза;

  Може да разчитате на целия ресурс и екип на ОРМ.БГ, а ние гарантираме 100% от нашите умения и опит.

 • Подробно изследване на проблема, ситуацията, кризата;

  В кратки срокове можем да разберем каква е причината за стартиране на дадена криза и къде е първоизточника.

 • Анализ на аудиторията, която е обвързана или засегната с Вас и Вашата фирма в конкретния момент;

  След идентифициране на проблема, заедно ще изградим най-правилния подход за въздействие и овладяване на кризата.

 • Определяне и изпълнение на поставени задачи и цели, за да предотвратим разрастването на кризата и последиците от нея.

  Изпълнение и последващ анализ, за да не допуснете отново грешка, която може да повлияе негативно на бизнеса или името Ви.

Не позволявай на негативния имидж да влияе на бизнеса

Може да се свържете с нас на +359-32-307440 или да ни пишете чрез формата в сайта.

Изграждането на ефективна стратегия при кризисен PR е детайлен процес, при който трябва да се вземат предвид редица странични фактори, тяхното пряко или косвено въздействие в кризисната ситуация. Ефективната и внимателно разработена стратегия може да се окаже Вашето „спасително въже“ във време на буря и непредвидими изненади.

Защо е необходима?

Щателно проучване и плануване, комбинирано със светкавични действия. Това са ключовите моменти и те са от жизнено важно значение по време на криза. Не бива да оставяте нищо на случайността и без контрол от Ваша страна. Ефективната стратегия е тази, която може да спаси репутацията Ви и тази на Вашата фирма, в състояние на външна заплаха, защото:

 • Ще знаете какво се случва във всеки един момент;

 • Веднага ще можете да противодействате на надвисналата заплаха;

 • Ще сте една крачка по-напред от останалите, защото сте предвидили кризата още преди да е настъпила/да се разпростре.