Невена за сферата на Е-маркетинга

Когато пиарът пише за себе си или ще е крайно лаконичен, разчитайки на вашата интелигентност, или ще се опита да ви омае дотолкова, че в края на написаното да имате усещането, че идеята за поста е абсолютно ваша. Аз не искам да правя нито едното, нито другото, а само да се представя.

Привет от мен! Името ми е Невена и съм отскоро в екипа на ОРМ.БГ. Занимавам се с ПР и маркетинг консултиране, което най-общо включва медийно ориентиране и изграждане на стратегия за онлайн репутация на нашите клиенти. Изготвяме медия мониторинги и действаме в сферата на маркетинга във виртуалната среда.

Във века на уеб възможностите и технологичните творения, човек може да се удави в океан от информация. За да избегнем такива злощастни инциденти, маркетинг екипът ни дава на неопитните в плавателно-навигационните процеси в информационния поток инструкции за безопасност, спасителен пояс и конструира индивидуална платформа за сърфиране. Ние не само следим за евентуалните кризи, но прогнозираме последиците за бизнеса, изготвяме план за евакуация и действаме при проблем. Бойното ни поле е онлайн средата. Осъзнали сме медиализацията на Интернет пространството, а на социалните мрежи гледаме като на мощен проводник за добри практики и обществени идеи.

Все повече фирми в сферата на бизнеса осъзнават възможностите, които предлага ПР, социалния маркетинг и значимостта да се доверят на сигурен и перспективен партньор за ефективното онлайн представяне на дейността им.

Много често ме питат каква е разликата между Търговския и Социален маркетинг и каква е ролята на ПР консултанта? В търговския и в социалния маркетинг се използват сходни инструменти, но разликата е в изходната точка, избрана според целите и нуждите на клиента и потребителя. Клиентът – защото търси подходяща ниша, в която да се реализира, а крайният потребител, защото неговата потребност трябва да бъде задоволена по възможно най-удовлетворяващия начин. Маркетингът като управленска пазарна функция предлага рекламата като един от инструментите на ПР. Последният работи, за да изгради привлекателен имидж на всичко, което правите и което сте. Ние създаваме стабилна среда на сътрудничество, доверие, разбирателство и одобрение между дадена организация и нейните потребители. Помагаме на мениджмънта да бъде непрекъснато информиран за развитието на общественото мнение, следим проблемите и управляваме резултатите.

Факт! Рекламистът Николас Джонсън казва: „По-рано хората се нуждаеха от продукти и услуги, за да оцелеят. Сега продуктите се нуждаят от хора по същата причина‟.

Докато целта на търговския маркетинг е да предостави точно онзи продукт или услуга, от който хората се нуждаят, социалният маркетинг се опитва да убеди същите тези хората, че съществува алтернатива. Основната цел е да промени/наложи определено поведение, да вдъхне към дадено лице доверие. В широк смисъл ПР-ът позиционира обекта на маркетинга в средите, в които ще го видят най-много заинтересовани и активни потребители, благодарение на съобразена стратегия за постоянно променящото се онлайн пространство.

В тесен смисъл – преодоляваме всички слабости и опасности за имиджа на клиентите като извеждаме на преден план силните страни и възможностите. Мисията ни е да отведем клиента си до върха на успеха в подходяща компания, защото ако стигне там сам, кой ще го фотографира, за целите на социалните мрежи… 🙂
А това е само едно от нещата, които градят репутация – феномен по-ценен от парите, работещ в дългосрочен план, който не се „забравя‟ и става все по-трудно ликвиден.

MVC – Как се разработва едно уеб приложение?

Първата по-технически насочена статия в блога за ОРМ.БГ ще бъде представена от мен, Иван Петрушев.

И така, ще си говорим а MVC модела и как най-правилно да разработваме едно уеб приложение. Ще имаме серия от статии, но преди всичко трябва да почнем с малко въведение.

За да разработите своето уеб приложение има много варианти – единият от тях е да се създадете един единствен файл index.php. В него се слагат изходният код, заявките към базата, print-ове с HTML-а, който ще се покаже на потребителя… Имах преподавател в университета, който наричаше такава разработка “писане на код в черво” 🙂 Обикновено това върши работа за много, много елементарни уеб приложения.
Какъв е недостатъкът на този метод? Смесват се различни програмни езици, похвати и идеи в невъобразим миш-маш. Вземете този код:

if ($x) $this->HtmlWriter->write(a href="'/page/”.$this-">db->query(“SELECT slug FROM urls WHERE id = “.($_GET['page'] == 'index') ? 1 : 0).”' onClick='javascript:doSomethingWith(this)” style=' width: 250px; color: #00ff00; float: left'>click here!”);

Това е пример за ужасен код, който не може да се поддържа и ако напишете такъв някъде по света, Господ ще убие котенце : ) Тук в едно се смесват PHP, MySQL, HTML, JS, CSS, трудно се следи и дебъгва и освен това има поне 2 грешки. Представете си сега даимате приложение с 10 000 реда такъв код.

Реално, винаги когато имате повече от 1-2 странички и идея това да се развива в бъдещето, е по-добре да се използва MVC.

MVC (Model-View-Controller) е единият от най-разпространените архитектурни шаблони (или по-просто казано – похвати) в програмирането за уеб. Състои се от следните части:

  • Model – обвивката на данните, които се разработват. Тук обикновено е връзката между базата данни и останалия код. Всеки тип данни от предметната област си има собствен модел, който се използва нататък.
  • View – тази част от приложението, която се грижи за визуализацията и представянето пред потребителя. Тук е шарената страничка, която се вижда накрая. Обикновено се използват HTML+JS шаблони, които могат да бъдат редактирани и от човек, незапознат с програмирането.
  • Controller – бизнес логиката на приложението. Тук работата реално “се върши” – обработват се форми, правят се сметки, изпраща се поща и т.н. Всички тези неща са невидими за крайния потребител. Това е “бизнес логиката” на приложението.

Какви са предимствата на тази система?

  • модулярност – различната логика от приложението може да се поеме от различни модули, които се обслужват по-лесно. Може да имате модули които се пренасят между различни приложения, което значително ускорява разработката.
  • моделите могат да бъдат планирани и развивани независимо от останалата част от системата. Моделите са единици код, които се грижат единствено за данните които представят – подобно на общата дефиниция за клас и обект в програмирането.
  • разделение на бизнес и презентационна логика (controller vs view) – по-лесно организиране на кода позволява отделна разработка на изгледа.
  • по-лесно се проследяват и откриват грешки, могат да се тестват отделни компоненти.

Така че, ако ви се наложи да разработвате уеб приложение – бъдете умни и не пишете “на черво” 😉