Невена за сферата на Е-маркетинга

Когато пиарът пише за себе си или ще е крайно лаконичен, разчитайки на вашата интелигентност, или ще се опита да ви омае дотолкова, че в края на написаното да имате усещането, че идеята за поста е абсолютно ваша. Аз не искам да правя нито едното, нито другото, а само да се представя.

Привет от мен! Името ми е Невена и съм отскоро в екипа на ОРМ.БГ. Занимавам се с ПР и маркетинг консултиране, което най-общо включва медийно ориентиране и изграждане на стратегия за онлайн репутация на нашите клиенти. Изготвяме медия мониторинги и действаме в сферата на маркетинга във виртуалната среда.

Във века на уеб възможностите и технологичните творения, човек може да се удави в океан от информация. За да избегнем такива злощастни инциденти, маркетинг екипът ни дава на неопитните в плавателно-навигационните процеси в информационния поток инструкции за безопасност, спасителен пояс и конструира индивидуална платформа за сърфиране. Ние не само следим за евентуалните кризи, но прогнозираме последиците за бизнеса, изготвяме план за евакуация и действаме при проблем. Бойното ни поле е онлайн средата. Осъзнали сме медиализацията на Интернет пространството, а на социалните мрежи гледаме като на мощен проводник за добри практики и обществени идеи.

Все повече фирми в сферата на бизнеса осъзнават възможностите, които предлага ПР, социалния маркетинг и значимостта да се доверят на сигурен и перспективен партньор за ефективното онлайн представяне на дейността им.

Много често ме питат каква е разликата между Търговския и Социален маркетинг и каква е ролята на ПР консултанта? В търговския и в социалния маркетинг се използват сходни инструменти, но разликата е в изходната точка, избрана според целите и нуждите на клиента и потребителя. Клиентът – защото търси подходяща ниша, в която да се реализира, а крайният потребител, защото неговата потребност трябва да бъде задоволена по възможно най-удовлетворяващия начин. Маркетингът като управленска пазарна функция предлага рекламата като един от инструментите на ПР. Последният работи, за да изгради привлекателен имидж на всичко, което правите и което сте. Ние създаваме стабилна среда на сътрудничество, доверие, разбирателство и одобрение между дадена организация и нейните потребители. Помагаме на мениджмънта да бъде непрекъснато информиран за развитието на общественото мнение, следим проблемите и управляваме резултатите.

Факт! Рекламистът Николас Джонсън казва: „По-рано хората се нуждаеха от продукти и услуги, за да оцелеят. Сега продуктите се нуждаят от хора по същата причина‟.

Докато целта на търговския маркетинг е да предостави точно онзи продукт или услуга, от който хората се нуждаят, социалният маркетинг се опитва да убеди същите тези хората, че съществува алтернатива. Основната цел е да промени/наложи определено поведение, да вдъхне към дадено лице доверие. В широк смисъл ПР-ът позиционира обекта на маркетинга в средите, в които ще го видят най-много заинтересовани и активни потребители, благодарение на съобразена стратегия за постоянно променящото се онлайн пространство.

В тесен смисъл – преодоляваме всички слабости и опасности за имиджа на клиентите като извеждаме на преден план силните страни и възможностите. Мисията ни е да отведем клиента си до върха на успеха в подходяща компания, защото ако стигне там сам, кой ще го фотографира, за целите на социалните мрежи… 🙂
А това е само едно от нещата, които градят репутация – феномен по-ценен от парите, работещ в дългосрочен план, който не се „забравя‟ и става все по-трудно ликвиден.

Мониторингът – защо е важен?

Мониторингът, за който се отнася тази публикация, означава наблюдение на това, което се говори за Вас, по-специално в мрежата, която почти всички в днешно време използват. Това е начинът да разберете какво мислят хората за Вас, фирмата Ви и продукта Ви, също така и да се защитите при кризисни ситуации, да окажете съдействие на клиенти и други.

Мониторингът е първата стъпка по дългия и нелек път на управлението на репутация в Интернет, но е може би най-важната и ако не я направите, то вероятно няма да предприемете и останалите. Ето какво можем да Ви споделим ние от ОРМ.БГ, относно мониторинга – услуга, която предлагаме на клиентите си и е непрестанна част от нашата работа.

1.    За кого е важен мониторингът? Ако продуктите/услугите Ви са насочени към хора, които не използват интернет – едва ли има смисъл, но… днес такива клиенти са рядкост. В случай, че оперирате в масова или голяма компания, в конкурентна среда, то Вие сте зависим от Вашата (онлайн) репутация и мониторингът е задължителен. Днес дори и малките компании имат място в мрежата и не е разумно да вярвате, че онлайн репутацията не съществува за Вас.

2.    Наблюдението Ви спасява, когато трябва. Мониторингът е ежедневна задача – или трябва да го вършите Вие, или да го поверите на специалист. Възможно е никой да не говори за Вашият бранд с дни, но не се заблуждавайте, че тази дейност е излишна. Това е като да се твърди, че няма смисъл от караули, защото опасности се случват рядко. Ако такава опасност се появи, Вие трябва да сте на пост, за да я забележите, да се включите бързо и адекватно. В противен случай може не само да не успеете да се защитите, но и да се сблъскате със сериозна PR криза.

3.    Мониторингът може да Ви помогне да се докажете като експерт. Добре е да наблюдавате не само резултатите за Вашите брандове и име, но и за типа продукти, които предлагате. Така ще откривате дискусии, в които потребители търсят определена информация или съвет. По този начин ще имате възможността да се докажете като експерт и да изградите авторитет и доверие сред потребителите, благодарение на което е доста по-вероятно да изберат Вашия продукт пред конкурентния. Важно е в случая да не се натрапвате и да не използвате дискусиите за самореклама.

4.      Мониторингът е обратна връзка. Той може да ви даде точна и подробна представа за това какво мислят потребителите Ви, от какво се нуждаят, какво харесват и не харесват във Вас или пък Вашите конкуренти. Тази информация би могла да Ви е изключително полезна и усилията за набавянето й да си заслужават.

Ако в личния живот може да е по-добра стратегия понякога да игнорираме клюките и клеветите зад гърба, в бизнеса не. Задължително е да „слушаме“ постоянно, защото мнението на хората – потребители, партньори, служители е нещо, от което той е зависим.