SEO процеси – автоматично публикуване

В две от предните публикации споменахме за някои SEO процеси и софтуер, който може да ни помогне с подготвянето на съдържанието. Кога обаче да публикуваме? Опитът показва, че за да се индексират сравнително бързо новите публикации, публикуването на ново съдържание е добре да е поне два пъти седмично. Тук принципа е колкото повече – толкова по-бързо Google индексира новата информация. Е, и линковете не се за пренебрегване. 🙂 Както споменахме по-рано, съдържанието трябва да е уникално и смислено, полезно за потребителя.

Публикуването на текстове може също да е отегчително и отнемащо време занимание. За автоматизираното поставяне на информация в блоговете, използвам нашият ORM инструмент – ORM Submitter. Той работи за няколко блогови платформи, от които най-известните WordPress, Blogger и др. Идеята на системата е предварително да се добавят всички текстове, които трябва да се публикуват, след което по ваш избор се избира часа, в който  да се публикува материала.

Предварително се задава и URL адреса на блога, в който ще се публикуват текстовете. Има възможност блоговете да се разделят в категории, както и да се избере произволно публикуване на текстовете. След настройването на всеки един блог или група от блогове, текстовете се публикуват автоматично без ваша намеса до изчерпването на всички публикации, определени за блога или групата блогове. Улеснението идва от там, че настройките се правят веднъж, след което вашата работа е единствено да добавяте новите текстове за категорията, когато се изчерпят.

Автоматизация на SEO процеси – част 1

Текстовете

Поддържането на блогове невинаги е лесен процес, особено ако работите върху голям проект, при който са ви необходими много на брой сайтове. Текстовете трябва да са уникални и трябва да се публикуват редовно. Трябва и да са смислени, за да не бъдете докладвани от някой потребител, който случайно или неслучайно е попаднал на вашия блог. Но как да се справим с голямото количество текстове? Ако абсолютно всичко се пише на ръка, се влага доста време, а за сам човек е дори невъзможно. За да си улесним малко живота ви, тук е добре да поразсъждаваме върху алгоритмите на Google. Кога един текст се счита от Google за дубликат? Примерно, когато среща откъси от 3-4 и повече последователни повтарящи се думи и когато се достигне определен процент повтаряемост на целия текст. Няма как да разберем точно при какъв процент текста няма да бъде сметнат за дубликат, затова не трябва да подхождаме подценявайки алгоритмите на Google. Ако вземем една статия и успеем да поставим варианти със синоними за всяка една дума от текста или поне на повечето думи, с подходящ софтуер, можем да постигнем доста добри резултати след спинването (подмяната) на думите, генерирайки приблизително уникални различни варианта на съответната статия.

Софтуер

Аз лично за тази цел използвам SEO Anchor Generator – един доста добър руски инструмент, чрез който има възможност да пишете вложени оператори. Операторите, които се ползват, са малко и са опростени:

1. Оператор за изключване „{|}“ – при него синонимите се отделят със символа за права черта „|“ и синтаксисът е следният – „{дума1|дума2|дума3}“. Резултата, ще бъде произволна дума от всички изброени думи, т.е. дума1 или дума2 или дума3.

2. Оператор за изброяване „[++]“ – той се използва когато изброявате няколко думи. Между двата плюса се поставя разделителния символ между самите думи, а думите отново се разделят с „|“. Например [+, +дума1|дума2|дума3]. Резултатъ ще бъде изреждане на всички думи в произволен ред и отделени със запетая, т.е. дума2, дума3, дума1 или някаква друга последователност.

3. Комбинация – можете да комбинирате както искате двата оператора с цел още по-добро разместване и резултати. Например  {дума1|дума2|дума3|[+, +дума4|дума5|дума6]}. Резултатът ще бъде дума1 или дума2 или дума3 или комбинация в произволен ред от дума4, дума5 и дума6.

Програмата има и доста други възможности, като това да определите каква последователност от текста да бъде уникална, изразена в брой последователни думи и съответно какъв процент от целия текст да съдържа такава последователност. Казано по-просто, ако зададете за последователност число 3 и процент 5, то текстът ще се разбие на тройки последователни думи и допустимите повтарящи се тройки в целия текст ще е 5%.