Вашата лична онлайн репутация е Вашата онлайн визитка. Само с един клик приятели, колеги, познати и непознати могат да търсят информация за Вас и да си формират мнение, което да Ви се отрази в дългосрочен план, положително или отрицателно. Не оставяйте онлайн присъствието Ви да зависи от други хора. Бъдете преди тях. Бъдете още по-успешни, отколкото сте сега.

Какво ще направим за Вас и Вашата лична онлайн репутация?

Управлението на Вашата персонална онлайн репутация ще започне с анализ на текущото състояние на онлайн присъствието Ви. Тук се включват мнения и публикации както с положителна насоченост, така и с отрицателна. След това ще бъде изготвена стратегия за засилване на Вашата положителна онлайн репутация, която е индивидуална и отговаря на нуждите Ви. Следва да се прави постоянен медиа мониторинг на българското Интернет пространство, за да следим внимателно ефектите и резултатите от предприетите действия.

Самата стратегия може да включва дейности като:

 • създаване и развиване на лични профили в социалните мрежи;
 • създаване на сигурност и доверие у потребителите, търсещи информация в Интернет;
 • изготвяне и публикуване на PR статии във водещи новинарски сайтове и блоговe.

За кого е подходящо изграждането на персонална репутация?

Ако вие сте:

 • популярна личност;
 • личност с висок публичен интерес;
 • банкер или финансист;
 • политик или обществена личност;
 • спортист, лекар или упражнявате друга професия със засилен обществен отзвук…

Тогава изграждането и поддържането на положителната Ви онлайн репутация е изключително важна за Вас и бъдещето Ви професионално развитие.

Какво ще получите с тази услуга?

Част от плюсовете на това присъствието Ви в Интернет да е положително, добре следено и поддържано в добра светлина е, че:

 • подобряването на онлайн репутацията Ви ще се отрази положително на цялостния Ви имидж;
 • ще избегнете бъдещи негативи, възникнали в следствие на отрицателна информация, която може да се намира за Вас в Интернет;
 • ще се предпазите от недоброжелатели и хора, които биха искали да ви навредят;
 • ще подобрите визията си пред света.

Използвайте формата за контакти. Създайте своята лична положителна репутация в глобалната мрежа.