Изграждането на ефективна стратегия при кризисен PR е детайлен процес, при който трябва да се вземат предвид редица странични фактори, тяхното пряко или косвено въздействие в кризисната ситуация. Ефективната и внимателно разработена стратегия може да се окаже Вашето „спасително въже“ във време на буря и непредвидими изненади.

Защо е необходима?

Щателно проучване и плануване, комбинирано със светкавични действия. Това са ключовите моменти и те са от жизнено важно значение по време на криза. Не бива да оставяте нищо на случайността и без контрол от Ваша страна. Ефективната стратегия е тази, която може да спаси репутацията на Вас и Вашата фирма, в състояние на външна заплаха, защото:

  • Ще знаете какво се случва във всеки един момент;
  • Веднага ще можете да противодействате на надвисналата заплаха;
  • Ще сте една крачка по-напред от останалите, защото сте предвидили кризата още преди да е настъпила/да се разпростре.

Не оставяйте бурята да Ви застигне неподготвен. Носете си винаги спасителен пояс, ние можем да Ви дадем такъв!