Кой?

Pepsi, Toyota, Johnson & Johnson’s и др. фирми гиганти са оцелявали във времена на кризи, свързана с техни продукти. Днес добрият пример на тези компании и начините по които са реагирали по време на кризисен PR е залегнал в учебниците по Връзки с обществеността и успешен PR в кризисна ситуация.

Техните истории ни показват колко ключово значение има успешният пиар по време на криза при изграждането и поддържането на Вашата лична и фирмена репутация и публичен имидж. Всяка компания, без значение колко е голяма и в какъв сектор се развива, може да изпадне в кризисна ситуация. Правилната комуникация и предприети действия в такъв момент могат да Ви спасят и да предотвратят разрастването на проблема. Когато публична Ви визия е застрашена, най-ясно личи колко е важна положителната репутацията на Вас и Вашата компания, особено в Интернет.

Как?

Как ще ви помогне ОРМ.БГ? В следствие опита, който сме натрупали през годините, сме се научили да познаваме кризата още преди да е настъпила. Знаем какви действия да предприемем в кризисни ситуации, така че да избегнем неблагоприятните последици. Защитата на Вашата личност и организация са наш приоритет във всяко действие, което предприемам. От нас може да очаквате:

  • Бърза и адекватна реакция по време на криза;
  • Детайлно изследване на проблема, ситуацията, кризата;
  • Анализ на аудиторията, която е обвързана или засегната с Вас и Вашата фирма в конкретния момент;
  • Определяне и изпълнение на поставени задачи и цели, за да предотвратим разрастването на кризата и последиците от нея.

Защо?

Да предприемете точните действия в точния момент, когато фирмата ви е изпаднала в неблагоприятна ситуация, е истинско изкуство. Това са ключовите моменти, които могат да очертаят визията Ви пред света за години напред.

С нас ще можете да контролирате кризисната ситуация! Не позволявайте настоящето да определя бъдеще Ви!