7 груби грешки по време на изборна кампания

Базирайки на наши наблюдения през последните години за президентски, парламентарни и местни избори, се опитахме да изведем 7 основни грешки, които допускат родните политици.
Може да се запознаете с тях от документа, който подготвихме с екипа на ORM.BG.

Дано повече политически лидери се замислят и всичко заедно започнем да виждаме по-стойностни кампании. Несъмнено от това ще спечелят всички – и партиите, и гласоподавателите.

Пожелаваме успешна и ползоотворна кампания на всички политически партии на предстоящите парламентарни избори 2014.

Невена за сферата на Е-маркетинга

Когато пиарът пише за себе си или ще е крайно лаконичен, разчитайки на вашата интелигентност, или ще се опита да ви омае дотолкова, че в края на написаното да имате усещането, че идеята за поста е абсолютно ваша. Аз не искам да правя нито едното, нито другото, а само да се представя.

Привет от мен! Името ми е Невена и съм отскоро в екипа на ОРМ.БГ. Занимавам се с ПР и маркетинг консултиране, което най-общо включва медийно ориентиране и изграждане на стратегия за онлайн репутация на нашите клиенти. Изготвяме медия мониторинги и действаме в сферата на маркетинга във виртуалната среда.

Във века на уеб възможностите и технологичните творения, човек може да се удави в океан от информация. За да избегнем такива злощастни инциденти, маркетинг екипът ни дава на неопитните в плавателно-навигационните процеси в информационния поток инструкции за безопасност, спасителен пояс и конструира индивидуална платформа за сърфиране. Ние не само следим за евентуалните кризи, но прогнозираме последиците за бизнеса, изготвяме план за евакуация и действаме при проблем. Бойното ни поле е онлайн средата. Осъзнали сме медиализацията на Интернет пространството, а на социалните мрежи гледаме като на мощен проводник за добри практики и обществени идеи.

Все повече фирми в сферата на бизнеса осъзнават възможностите, които предлага ПР, социалния маркетинг и значимостта да се доверят на сигурен и перспективен партньор за ефективното онлайн представяне на дейността им.

Много често ме питат каква е разликата между Търговския и Социален маркетинг и каква е ролята на ПР консултанта? В търговския и в социалния маркетинг се използват сходни инструменти, но разликата е в изходната точка, избрана според целите и нуждите на клиента и потребителя. Клиентът – защото търси подходяща ниша, в която да се реализира, а крайният потребител, защото неговата потребност трябва да бъде задоволена по възможно най-удовлетворяващия начин. Маркетингът като управленска пазарна функция предлага рекламата като един от инструментите на ПР. Последният работи, за да изгради привлекателен имидж на всичко, което правите и което сте. Ние създаваме стабилна среда на сътрудничество, доверие, разбирателство и одобрение между дадена организация и нейните потребители. Помагаме на мениджмънта да бъде непрекъснато информиран за развитието на общественото мнение, следим проблемите и управляваме резултатите.

Факт! Рекламистът Николас Джонсън казва: „По-рано хората се нуждаеха от продукти и услуги, за да оцелеят. Сега продуктите се нуждаят от хора по същата причина‟.

Докато целта на търговския маркетинг е да предостави точно онзи продукт или услуга, от който хората се нуждаят, социалният маркетинг се опитва да убеди същите тези хората, че съществува алтернатива. Основната цел е да промени/наложи определено поведение, да вдъхне към дадено лице доверие. В широк смисъл ПР-ът позиционира обекта на маркетинга в средите, в които ще го видят най-много заинтересовани и активни потребители, благодарение на съобразена стратегия за постоянно променящото се онлайн пространство.

В тесен смисъл – преодоляваме всички слабости и опасности за имиджа на клиентите като извеждаме на преден план силните страни и възможностите. Мисията ни е да отведем клиента си до върха на успеха в подходяща компания, защото ако стигне там сам, кой ще го фотографира, за целите на социалните мрежи… 🙂
А това е само едно от нещата, които градят репутация – феномен по-ценен от парите, работещ в дългосрочен план, който не се „забравя‟ и става все по-трудно ликвиден.